fx3dvietnam@gmail.com

148 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

+84 33 664 5330

Danh sách tuyển dụng

Full-time

Số lượng: 4

Kinh nghiệm: 1-2 năm

20/10/2022

450 Trường Chinh

Upto 18M

Full-time

Số lượng: 4

Kinh nghiệm: 1-2 năm

20/10/2022

450 Trường Chinh

Upto 18M